Privaatsuspoliitika

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUSPOLIITIKA VEEBILEHEL KRISTALLIMAAGIA.EE

 1. Kristallimaagia.ee e-pood töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
 2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.
 3. Kristallimaagia.ee poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
 • Kliendi ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Kõik Kliendi poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (va delikaatsed isikuandmed), sh muude sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).
 1. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
 • Toodete kättetoimetamine;
 • Kliendiga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
 • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamine.

Kui Klient on avaldanud soovi saada meie uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@kristallimaagia.ee või vajutades iga uudiskirja jaluses olevale lingile “unsubscribe from this list”.

 1. Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).
 2. Kristallimaagia.ee ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud alljärgnevatel juhtudel:
 • Seaduses ettenähtud juhtudel;
 • Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks;
 • Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Toodete eest tasumiseks;
 • Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
 1. Kristallimaagia.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid, mille eesmärk on parandada kliendi kasutajakogemust ning analüüsida e-poe kasutatavust.
 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
 • Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid meie e-poes;
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
 1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.
 2. Kristallimaagia.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikul.
 3. Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Kristallimaagia.ee ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni.
 4. Kristallimaagia.ee veebilehte kasutama asudes või kasutajakontot luues on Klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakontot omavaid Kliente.
 5. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, va juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda e-posti aadressil info@kristallimaagia.ee. Kliendi päringutele vastame esimesel võimalusel.
Shopping Cart
Scroll to Top